REGULAMIN

 1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem. 
 2. Zasady dotyczące zapisów:
  2.1. Każdy tatuaż jest wyceniany indywidualnie. Cena zależy od ilości godzin potrzebnych na wykonanie wzoru lub indywidualnie ustalonej stałej kwoty. Wyceny dokonuje studio lub osobiście Artysta.
  2.2. Termin tatuowania jest określany przy zapisie.
  2.3. Aby zarezerwować termin, należy w ciągu do 3 dni roboczych wpłacić zadatek w wysokości 200 PLN. Zadatek pobiera studio w imieniu Artysty lub bezpośrednio Artysta.
  2.4. Na wpłatę zadatku na konto bankowe oczekujemy 3 dni robocze od wyznaczenia terminu sesji. Po tym okresie zarezerwowany termin tatuowania może zostać anulowany.
  2.5. Podczas zapisywania się na kilka terminów pobierany jest zadatek w wysokości 200 PLN za każde spotkanie.
  2.6. Zadatek jest bezzwrotny. (w przypadku odwołania sesji przez artystę podlega zwrotowi w wysokości 100%)
  2.7. Termin tatuowania bez utraty zadatku można zmienić jednokrotnie, maksymalnie na 7 dni przed umówioną datą zabiegu. Zmiana w krótszym okresie niż do 7 dni od wyznaczonego terminu skutkuje utratą zadatku. Nowy wyznaczony termin nie może być później niż 3 miesiące od terminu pierwotnego. W przypadku gdy w ciągu najbliższych 3 miesięcy nie ma dostępnych żadnych wolnych terminów spotkań, Artysta przyznaje najbliższy możliwy termin.
  2.8. Niepojawienie się na umówiony termin skutkuje utratą zadatku.
  2.9. Artysta ma prawo do zmiany terminu spotkania, jeżeli uzna że:
  – pojawiły się zmiany na ciele uniemożliwiające prawidłowe wykonanie go;
  – stan fizyczny klienta lub jego skóry uniemożliwia poprawne wykonanie zabiegu;
  (zmiana terminu nie wynikająca z winy artysty równoznaczna jest z utratą zadatku). 
 3. Zasady dotyczące projektu tatuażu oraz wykonania:
  a) Projekt tatuażu jest interpretacją tatuażysty na podstawie opisu lub referencji klienta.
  b) Projekt podlega jednorazowej korekcie w dniu sesji.
  c) Tatuaże objęte są prawami autorskimi. Kopiowanie jest zabronione.
  d) Projekt tatuażu przedstawiany jest w dzień wykonywania zabiegu.
  e) Tatuator bez podania przyczyny ma prawo odmówić wykonania tatuażu. (dotyczy w przypadku gdy klient domaga się tatuażu innego niż umówiony przy zapisie)
  f) Tatuaż jest rzemiosłem artystycznym i efekt końcowy różni się od prezentowanego wzoru.
  g) Artysta ma prawo do modyfikacji projektu w trakcie zabiegu, jeżeli jego zdaniem jest to konieczne.
 4. Zasady panujące w studiu:
  Klient podczas tatuowania nie może być pod wpływem alkoholu i/lub innych środków odurzających.
  Jeżeli Artysta wyrazi zgodę, klient może przyprowadzić jedną osobę towarzyszącą. Osoba ta będzie znajdować się w poczekalni.
  W studiu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu lub innych środków odurzających.
  Zabrania się przyprowadzania zwierząt.
  Zabrania się dotykania jakichkolwiek przedmiotów znajdujących się na stanowisku pracy Artysty.
  Klient ma prawo sprawdzić przed zabiegiem sterylność igieł oraz rur (gripów).
  Zabrania się spożywania posiłków w miejscu wykonywania zabiegu. (zakaz nie dotyczy napojów)
  (Zakaz obejmuje całe pomieszczenie, w którym wykonywane są zabiegi, posiłki spożywać można w poczekalni.)
  W przypadku gdy tatuaż wymaga zdjęcia ubrania klient ma prawo prosić o wydzielenie miejsca zabiegowego za pomocą parawanu. W związku z koniecznością odpowiedniego napięcia skóry, w miejscu tatuażu, artysta ma prawo zażądać odsłonięcia większej części ciała lub zdjęcia danego ubrania/bielizny aby usprawnić pracę.
  Każdy z Artystów przebywających w studiu podnajmuje stanowisko pracy i nie jest pracownikiem studia tatuażu. W celu otrzymania rachunku, dowodu wpłaty należy poprosić o to bezpośrednio Artystę. 
 5. Studio wykonuje zabiegi osobom pełnoletnim. 

W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest fizyczna obecność prawnego opiekuna przy zapisie lub zabiegu. Dopuszcza się pisemną zgodę opiekuna. Osoba taka musi mieć ukończone 15 lat. W przypadku rozbieżności nazwisk dziecka oraz opiekuna prawnego wymagany dokument potwierdzający powiązania między danymi osobami. 

 1. Tatuaż wykonuje się na własną odpowiedzialność. 

Tatuażysta nie odpowiada za powikłania, będące skutkiem zabiegu oraz złego obchodzenia się ze świeżym tatuażem. 

 1. Tatuaż jest rzemiosłem artystycznym – towarem robionym na zamówienie, opłata nie podlegają zwrotowi. 
 1. W przypadku znaczącego ubytku w tatuażu, przysługuje darmowa poprawa danego fragmentu po pełnym wygojeniu tatuażu którego dotyczy poprawka, ale nie później niż na 90 dni od chwili wykonania go. 

(Jeśli tatuaż wymaga poprawy zalecamy wykonanie poprawy przy okazji innego tatuażu, ułatwia to proces gojenia i nie ogranicza naszego życia przez dodatkowe 2-3 tyg, jakby to miało miejsce w przypadku wykonania takich zabiegów oddzielnie.

Drobne ubytki/przejaśnienia nie wpływające negatywnie zdaniem artysty na odbiór ogólny tatuażu nie podlegają poprawie. (Skóra każdego klienta może różnie reagować na tatuaż. Normalne jest, że organizm może wydalić niewielką część tuszu ze skóry bez względu na jakość wykonania zabiegu i odpowiedniego procesu gojenia. Sytuacje takie zdarzają się bardzo rzadko, jednakże warto mieć taką możliwość na uwadze, wszelkie wątpliwości należy konsultować z artystą.)

 1. Artysta może przerwać zabieg w przypadku pogorszenia się samopoczucia klienta lub wystąpienia zmian skórnych, które mogą wpłynąć na tatuaż. 

W przypadku przerwania zabiegu, koszt sesji wynosi wartość adekwatną do aktualnego cennika godzinowego. (250 zł/h) 

 1. Wykonanie tatuażu wiąże się ze zgodą na wykonanie zdjęcia lub filmu dokumentującego dany tatuaż oraz ewentualną publikację w prasie, portalach społecznościowych oraz na wykorzystywanie w celach marketingowych. 

Zdjęcia niektórych miejsc, taki jak np. biodra, mostek, żebra itp. często wymagają odsłonięcia miejsc intymnych aby poprawnie ukazać cały tatuaż. Akceptując regulamin zobowiązujesz się do prezentowania tatuażu podczas wykonywania zdjęcia w sposób wskazany przez artystę. Artysta zobowiązuję się do publikacji tatuażu w sposób nie ukazujący bezpośrednio miejsc intymnych lub nieocenzurowanych. 

 1. Klient zobowiązuje się do przestrzeganie procesu gojenia według zamieszczonej poniżej instrukcji. 
 1. Aktualne ceny sesji (dotyczy sesji wykonywanych w salonie w Warszawie, ceny tatuaży wykonanych przez naszych artystów w innych salonach uzależnione są od cennika danego studia lub też indywidualnych ustaleń między artystą a klientem.) 

Cena zależna od godzin pracy : 

250 PLN/h lub indywidualnie ustalona cena za kompletny wzór. 

Ceny podawane przy zapisie są orientacyjne i mogą ulec zmianie. Artysta nie jest w stanie przewidzieć dokładnego czasu pracy nad danym wzorem. Czas pracy uzależniony jest od szczegółowości tatuażu, trudności wynikającej z doboru miejsca oraz ewentualnymi problemami skórnymi. 
Czas sesji obejmuje: przygotowanie do zabiegu, wykonanie tatuażu oraz przerwy. 

 1. Klient, wpłacając zadatek, wyraża zgodę na wykonanie zabiegu.